HjemPrivatpraktiserende psykolog i Oslo sentrum

Psykodynamisk psykoterapi er en behandlingsform som baserer seg på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Behandlingen er systematisk og ofte langvarig, og pasienten kommer til time en eller flere ganger i uken,

som regel til faste tider.


Samarbeidet dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet samt bli klar over hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser med beskyttelsesmekanismer som en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men som i dag hindrer en i å leve et godt liv.


Gjennom samtalene kan pasienten og terapeuten sammen utforske ukjente sider av pasientens indre liv, sider som ofte kommer til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner.  Etter hvert som ens samspillmønster også trer frem i forholdet mellom pasient og terapeut, kan en oppdage og tydeliggjøre dette og bearbeide det sammen i terapien


(Tekst hentet fra www.instpsyk.no)


Kostnad for én terapitime (45 min.):

Individualsamtale (før kl. 16) kr. 1.150,-

Individualsamtale (etter kl. 16) kr. 1.350,-

Epikrise/Skriftlig vurdering: Pris etter avtale.

Betaling skjer ved faktura.

Avtaler som avlyses 24 timer før oppsatt tid faktureres ikke.

Ved avlysning etter dette faktureres timen i sin helhet, dette gjelder også ved sykdom.